Spring hovednavigationen over
Tilbage

Ny praksis omkring gentagelsesvirkning

Advokatnævnet har på et møde besluttet at præcisere nævnets praksis vedrørende gentagelsesvirkning af tidligere kendelser samt sanktioner.

Nævnet har praksis med at tillægge tidligere kendelser gentagelsesvirkning. Således tillægges en tidligere sanktion gentagelsesvirkning, hvis advokaten inden for fem år efter den seneste afgørelse om sanktion på ny handler i strid med god advokatskik. Indbringer advokaten nævnets kendelse for retten efter retsplejelovens § 147 d, stk. 1, har dette opsættende virkning i relation til gentagelsesvirkningen. Hvis advokaten indbringer nævnets kendelse efter retsplejelovens § 147 d, stk. 1, vil gentagelsesvirkning fremover skulle regnes fra domsdatoen, og ophøre igen, når der er forløbet mere end fem år fra domsdatoen.

Ligeledes fandt nævnet anledning til at fastslå, at ansøgninger til anke til Højesteret af en ankedom (ansøgning om 3. instansbevilling) fremadrettet ikke skal tillægges opsættende virkning i relation til gentagelsesvirkningen, hvilket betyder, at en ankedom kan tillægges gentagelsesvirkning, uanset om advokaten har søgt Procesbevillingsnævnet om anketilladelse til Højesteret.

Ovennævnte får virkning på sager, hvor advokatens handling, altså det forhold der er til bedømmelse for nævnet, er foretaget efter den 2. september 2022, hvor der skete omtale herom i Advokaten.