Spring hovednavigationen over

I efteråret ombygges Advokatsamfundets Vidensdatabase, der rummer bl.a. kendelser fra Advokatnævnet og domme om god advokatskik. Målet er at gøre denne særlige viden mere søgbar og lettere tilgængelig for advokater og andre. Dreyers Fond har bevilget midler til projektet.

På Advokatsamfundets Vidensdatabase offentliggøres anonymiserede nævnskendelser, responsa og artikler om god advokatskik. Det er således en unik form for ”domssamling” over god advokatskik og grænserne for advokaters adfærd.

Til efteråret tilpasses og integreres Vidensdatabasen i Advokatsamfundets hjemmeside. Det er blevet muligt, med en bevilling fra Dreyers Fond til projektet. Målet er at skabe en moderne webbaseret løsning, hvor det bliver nemmere at søge relevant praksis frem, og dermed få indblik i og overblik over god advokatskik og –etik.

”Vi ved, at advokaterne naturligt er meget interesserede i kendelser, domme og praksis. Projektet vil gøre indholdet langt mere tilgængelig for brugerne og gøre det søgbart via søgemaskiner. Vi er derfor meget glade for bevillingen, som kan få det vigtige indhold til at komme meget mere til sin ret over for brugerne, som jo både er advokater, men også borgere og andre, der har brug for at vide noget om advokatskik og praksis,” siger direktør for Advokatnævnets sekretariat, Mette Green van de Ven.