Spring hovednavigationen over

Advokatnævnet består af 21 repræsentanter, der er udpeget af henholdsvis Højesteret, justitsministeren og Advokatsamfundet.

Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn. Advokatnævnet er som en del af den offentlige forvaltning omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer er undergivet lovgivningens regler om tavshedspligt.

Advokatnævnet består af i alt 21 medlemmer:

 • En formand
 • To næstformænd
 • 18 andre medlemmer

Formanden og næstformændene udpeges af Højesterets præsident.

De 18 andre medlemmer udgøres af

 • Ni advokater, der er valgt af Advokatsamfundet
 • Ni medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter indstilling fra forskellige myndigheder og organisationer, der har kendskab til både private klienters, erhvervsklienters og offentlige interesser.

Advokatnævnets medlemmer udpeges for en periode af 6 år. Der er ikke mulighed for genudpegning.

Advokatnævnets sekretariat bistår Advokatnævnet ved klagesagernes forberedelse og behandling.

Sekretariatet har telefontid mandag til fredag fra kl. 9.30-12.30.

Telefon nr. 33 96 97 98

Advokatnævnets medlemmer

Formandskabet:

 • Højesteretsdommer Ole Hasselgaard (formand)
 • Landsdommer Mogens Heinsen, Vestre Landsret (næstformand)
 • Dommer Ole Høyer, Retten i Aalborg (næstformand)


Medlemmer udpeget af justitsministeren:

 • Seniorkonsulent og næstformand Per Jensen, Forbrugerrådet Tænk
 • 2. viceborgmester Henrik Rønnow, Kommunernes Landsforening
 • Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv
 • Kontorchef Anita Hørby, Social- og Indenrigsministeriet
 • Fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri
 • Regionsmedlem Flemming Damgaard Larsen, Region Sjælland
 • Juridisk konsulent Tina Thygesen, Forbrugerrådet Tænk
 • Jurist Martin Bruun-Houmølle, Forbrugerrådet Tænk


Medlemmer valgt af Advokatsamfundet:

 • Advokat Lars Lindencrone Petersen, København
 • Advokat Jens Steen Jensen, København
 • Advokat Gert Dyrn, Fredericia
 • Advokat Lars Kaasgaard, Viborg
 • Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Auning
 • Advokat Anders Fisker, Kgs. Lyngby
 • Advokat Thomas Grønbek Andersen, Odense
 • Advokat Jacob Pinborg, København
 • Advokat Elo Jensen, Store Heddinge


Advokatnævnets stedfortrædere:
Højesteretsdommer Jørgen Steen Sørensen
Landsdommer Katja Høegh
Dommer Mette Søgaard Vammen
Advokat Erik Østergaard-Nielsen
Advokat Peter Fogh
Advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck
Advokat Michael Meyn
Advokat Jens Jørgen Viuff
Advokat Jonna Hjeds
Advokat Johan Johnsen
Advokat Lars Rieck Sørensen
Advokat Tina Bach
Advokat Andreas Borring
Advokat Brian Pihl
Advokat Thomas Lynggaard Hjorth
Advokat Henrik Thorup Pedersen
Advokat Kolja Staunstrup
Advokat Millemaxine Albrektsen
Advokat Jesper Steen Tastesen
Advokat Karsten Cronwald Jensen
Direktør Morten Frihagen
Seniorjurist Jakob Steenstrup
Statsaut. revisor Søren Skov Larsen
Seniorchefkonsulent Lars Hammer
Byrådsmedlem Lone Ravn
Bestyrelsesmedlem Anita Barbesgaard
Regionsrådsmedlem Carsten Scheibye
Kontorchef Maria Haugaard
Jurist Ida Nynne Daarbak Reislev