Spring hovednavigationen over

 • Hvordan indgiver jeg klagen?

  Du kan med fordel bruge Advokatnævnets klagesagsportal og indgive klagen digitalt her på hjemmesiden. Herefter vil kontakten til dig og modparten foregå elektronisk via tilsendte links, og du vil få mulighed for at se sagens dokumenter i ”Kig-i-egen-sag” (KIG).

  Modparten kan ikke se din klage, når du indgiver den, men efterfølgende indlæg kan parterne se samtidig. Hvis du er advokat, skal du derfor huske at sende kopi til modparten af klagen, da det kan være i strid med god advokatskik ikke at gøre det.

  Vi opfordrer dig til at læse denne vejledning grundigt, inden du indgiver klagen.

  Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan klage m.v., kan du kontakte sekretariatet for en telefonisk vejledning. Du kan se mere om Klagesagsportalen nedenfor under ”Tekniske spørgsmål”

  Se mere om gebyr under ”Koster det noget at klage eller at søge om genoptagelse?”

  Hvis du ønsker, at en anden skal varetage din sag, se ”Jeg ønsker at nogen skal varetage min sag for mig digitalt. Hvad skal jeg gøre?”

  Hvis du ikke har mulighed for at bruge portalen, se "Kan jeg indgive klagen på anden måde end via portalen?"

 • Hvad er fordelene ved at bruge klagesagsportalen?

  Vi opfordrer dig til at bruge klagesagsportalen, da det giver en række fordele:

  • Klagesagsgebyret kan indbetales ved klagens indgivelse med betalingskort, hvortil der også automatisk vil ske tilbagebetaling til, hvis du har krav på tilbagebetaling.
  • Korrespondancen mellem sekretariatet og sagens parter foregår elektronisk på sikker vis via tilsendte links.
  • Man kan se sagens dokumenter herunder hinandens indlæg samtidig med, at de indgives (NB dog er der ikke samtidighed fsva. selve klagen, så man skal som advokat være opmærksom på behovet for at sende en kopi til modparten).

  Man kan via portalen tilgå sagens dokumenter frem til 1 år efter sagens afslutning.

 • Hvad skal jeg sende med, når jeg indgiver min klage?

  Du skal sørge for at oplyse sagen og indsende alt det, som du vurderer er relevant for bedømmelsen af klagen, gerne sorteret og ikke løbende, men på én gang. Hele den underliggende sag vil typisk ikke være relevant for vurderingen af din klage, så udvælg det centrale i forhold til dine klagepunkter. Du må kun sende de personoplysninger, der er nødvendige for behandlingen af sagen. Du skal fjerne eventuelle CPR-numre og lignende, før materialet indsendes.

  Din modpart vil få adgang til de dokumenter, som du indsender. På samme måde vil du få adgang til de dokumenter, som din modpart indsender. Begge parter har således kendskab til de oplysninger, der er i sagen ved nævnets afgørelse.

 • Kan jeg klage over flere advokater?

  Du kan kun klage over én advokat ad gangen (pr. sag via portalen). Hvis du vil klage over flere advokater, skal du indgive en klage over hver advokat, og der skal betales et gebyr pr. klage.

  Se mere om gebyr under ”Koster det noget at klage eller at søge om genoptagelse?”

 • Kan jeg klage over både adfærd og salær?

  Du kan godt i den samme klage klage over både salær og adfærd mod samme advokat i samme klage, og der skal kun betales ét gebyr.

  Se mere om gebyr under ”Koster det noget at klage eller at søge om genoptagelse?”

 • Kan jeg indgive klagen på en anden måde end via portalen?

  Hvis du ikke ønsker at bruge klagesagsportalen, kan du i stedet sende klagen til vores mail: postkasse@advokatnaevnet.dk eller pr. post. Du skal samtidig betale et gebyr på 500 kr. via en bankoverførsel:

  Betaling af gebyret kan foretages via en bankoverførsel til Advokatnævnets bankkonto reg.nr. 3001 kontonr. 12984901, med dit navn i tekstfelt. Navnet skal være identisk med det navn, som står på klagen. 

  Behandlingen af en klage påbegyndes ikke før, gebyret er betalt. Nævnets sekretariat kan fastsætte en frist for betaling af gebyret og kan afvise klagen, hvis betaling af gebyret ikke er sket ved fristens udløb.

 • Hvordan betaler jeg klagegebyr?

  Hvis du ikke ønsker at bruge klagesagsportalen, kan du i stedet sende klagen til vores mail: postkasse@advokatnaevnet.dk eller pr. post. Du skal samtidig betale et gebyr på 500 kr. via en bankoverførsel.

  Betaling af gebyret kan foretages via en bankoverførsel til Advokatnævnets bankkonto reg.nr. 3001 kontonr. 12984901, med dit navn i tekstfelt. Navnet skal være identisk med det navn, som står på klagen.