Spring hovednavigationen over

  • Skal advokaten oplyse mig om sit salær?

    Hvis du er forbruger, skal advokaten skriftligt oplyse dig om størrelsen af salæret. Hvis det ikke er muligt for advokaten at oplyse en fast pris, skal advokaten oplyse dig om beregningsmåden eller give dig et prisoverslag. Hvis du har fået et prisoverslag, skal advokaten orientere dig, hvis salæret vil overstige overslaget. Du skal have orienteringen, før advokaten udfører det arbejde, der betyder, at overslaget ikke holder. 

  • Har jeg et krav på en specifikation af salæret? / Har jeg krav på at se min advokats time – og sagsregnskab over min sag?

    Du har krav på, at advokaten fortæller dig, hvordan salæret er fastsat. Det er ikke nødvendigvis en egentlig timeopgørelse, medmindre advokaten efter aftale med dig har afregnet med udgangspunkt i sit tidsforbrug.

  • Kan jeg klage til Advokatnævnet, hvis advokaten har anlagt en retssag om salæret?

    Nej, men hvis advokaten har anlagt en retssag om salæret, kan du anmode retten om at sende sagen til Advokatnævnet. Hvis retten sender sagen til Advokatnævnet, hæves retssagen. Retten kan afvise at sende sagen til Advokatnævnet, hvis det er åbenbart, at du ikke kan få medhold, og hvis sagen ikke egner sig til nævnsbehandling. Retten skal gøre dig opmærksom på denne mulighed for nævnsbehandling.