Spring hovednavigationen over

 • Min klage indeholder for mange tegn til rubrikken i klageformularen. Hvad gør jeg?

  Det er begrænset, hvor mange tegn du kan skrive i selve tekstfeltet (ca. 1.000). Du kan med fordel skrive din klage i f.eks. et word-dokument og derefter vedhæfte klagen som en fil.

 • Hvordan logger jeg ind på KIG?

  Du kan indgive klagen digitalt her på hjemmesiden. Når du efterfølgende vil tilgå sagen på klagesagsportalen, skal du bruge et link, som Advokatnævnets sekretariat sender til dig i en e-mail.

  Du kan således kun tilgå klagesagsportalen ved brug af det link, som fremgår af sekretariatets e-mail.

  Advokatnævnets sekretariat sender løbende links til klagesagsportalen, når der er nyt i sagen.

 • Jeg har modtaget modpartens bemærkninger, men hvordan kan jeg svare på dem?

  Du skal afvente, at sekretariatet sender dig et høringsbrev. I dette høringsbrev er der et link, som du kan bruge til at indsende dine bemærkninger. Du skal åbne brevet for at finde linket. Der vil i samme brev fremgå en frist for din besvarelse.

 • Hvilke tekstdokumenter kan jeg uploade i klagesagsportalen?

  Du kan uploade tekstdokumenter af typen:

  .doc, .docx, .docm, .pdf,.odf,, .ott, .ods, .odm, .otp, .otp, .dot, .dotm, .dotx, .eps, .gif, .html, .pot, potx, .pps, .ppsm, .ppsx, .ppt, .pptx, .pptm, .txt, .xls, .xlsx .xlsm, .xlt, .xltx, .xltm, .rtf, .zip, .xml

  Du skal være opmærksom på, at

  • Tekstfiler må ikke være krypterede eller med adgangsbegrænsning.

  Alt indhold i tekstfilerne skal være en del af selve dokumentet, der må ikke være indlejret indhold eller henvisninger (til e-mails, lydfiler, billeder, fonte mv.) i filen.

 • Hvilke billedfiler kan jeg uploade i klagesagsportalen?

  Du kan uploade billedfiler af typen:

  .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, .vsd, .BMP

 • Kan jeg uploade e-mails som bilag til min klagesag via klagesagsportalen?

  Du kan ikke uploade e-mails direkte. Hvis du vil vedlægge en e-mail som bilag til klagen, skal du først gemme mailen – og eventuelle relevante vedhæftede filer – i et andet filformat, f.eks. som pdf, og uploade denne fil.

 • Kan jeg indsende videoer og lydfiler i min sag?

  Advokatnævnet afgør sagerne på skriftligt grundlag. Hvis du ønsker, at nævnet skal blive bekendt med en korrespondance, som er optaget via video eller lydfil, opfordres du derfor til at transskribere dette. Herefter kan du indsende dokumentet med den transskriberede tekst til nævnet.

 • Jeg har yderligere kommentarer til min sag. Hvordan uploader jeg disse på sagsportalen?

  Hvis du har yderligere bemærkninger til din sag, kan du anmode sekretariat om et nyt høringslink til sagen. Dette kan du gøre ved at henvende dig skriftligt til sekretariatet.

 • Linket til klagesagsportalen virker ikke

  Forsøg at åbne linket i en anden browser, fx Chrome eller Firefox. Det kan også være, at din firewall på f.eks. din arbejdscomputer blokerer din adgang. Forsøg evt. i stedet via mobil eller tablet.

 • Når jeg logger ind med mit mobilnummer, står der, at der ikke er nogen sager til det mobilnummer, som jeg anvender

  Klagesagen vil være tilknyttet det mobilnummer, som du har oplyst i din klage, eller som vi har registeret på dig. Hvis der står, at du ikke har nogen sager, er det formentligt et forkert mobilnummer, du anvender, eller fordi sekretariatet har registreret et andet mobilnummer på dig.

  Klagers mobilnummer registreres ud fra, hvilket mobilnummer klager har oplyst i forbindelse med indgivelsen af klagen.

  Indklagedes mobilnummer hentes fra Advokatnøglen, og det er derfor det mobilnummer, som advokaten har oplyst til Advokatsamfundet, som vil blive registreret på sagen.

  Det er vigtigt, at du orienterer sekretariatet skriftligt, såfremt du skifter mobilnummer, eller hvis du har forsøgt flere gange og fortsat oplever problemer med at tilgå portalen.

 • Jeg bruger et udenlandsk mobilnummer?

  Ud over dansk mobilnummer, kan du anvende mobilnummer fra Grønland, Færøerne og Island samt alle øvrige europæiske lande.

  Ved angivelse af et udenlandsk mobilnummer er det vigtigt, at du anfører +00 efterfulgt af landekoden og dit mobilnummer, og at hele mobilnummeret (inkl. +00 og landekode) skrives ud i ét. Hvis det eksempelvis er en svensk mobiltelefon, skal du således anføre +0046 efterfulgt af dit mobilnummer – eks.: +00464048xxxx

 • Jeg har fået nyt telefonnummer

  Det er vigtigt, at du orienterer sekretariatet skriftligt, såfremt du skifter mobilnummer.

 • Jeg har indtastet min SMS-kode, men jeg kan ikke komme videre

  Du skal trykke på ”Mit sagsoverblik” for at få adgang til sagen.

 • Jeg er inde på portalen, men jeg kan ikke finde linket til at indsende mine bemærkninger

  Du finder linket til at indsende dine bemærkninger inde i selve høringsbrevet. Du skal derfor først åbne høringsbrevet inde på portalen, hvorefter du kommer videre ved at klikke på linket.

 • Jeg vil uploade mine bilag, men begrænsninger på 40 MB (eller 10 filer) medfører, at jeg ikke kan uploade alle

  Sagsportalen indeholder en max begrænsning på upload af bilag på 40 MB (eller 10 filer). Såfremt du måtte have mere end dette, bedes du henvende dig skriftligt til sekretariatet. Sekretariatet vil herefter sende dig et nyt høringslink, hvorefter du kan uploade de resterende bilag. Du kan også vælge at komprimere filerne, f.eks. som ZIP.

  Hvis ét af dine bilag er større end 40 MB, bedes du opdele filen i flere filer, før du uploader dem via linket (læg dem i kronologisk rækkefølge og kald dem gerne bilag 1.1, bilag 1.2 m.v.).

 • Kan jeg benytte en ekstern server, cloudløsning el.lign., når jeg sender bilag?

  Du kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke indsende bilag via links, som skal hentes via en ekstern server, cloudløsning m.v. Du skal således være opmærksom på, at sekretariatet ikke indhenter disse bilag, og at disse derfor ikke indgår i sagens dokumenter.