Spring hovednavigationen over

Advokatnævnets Praksissamling

Advokatnævnets Praksissamling giver nem adgang til praksis vedrørende god advokatskik.

I Advokatnævnets Praksissamling ligger en lang række udvalgte og anonymiserede kendelser og domme, som giver nem adgang til Advokatnævnets og domstolenes fortolkning af retsplejelovens § 126 – god advokatskik. Praksissamlingen bliver løbende udbygget med flere kendelser og domme samt også artikler om god advokatskik.

Alle kan tilgå praksissamlingen, og der er mulighed for at hente, gemme og eventuelt printe afgørelserne

Gå til Advokatnævnets Praksissamling