Spring hovednavigationen over

Her kan du indgive din klage over en advokat via den digitale klagesagsportal.

Læs Vejledning om digital klagesagsbehandling grundigt igennem, inden du går i gang med at indgive klagen.

Ud over dansk mobilnummer, kan du anvende mobilnummer fra Grønland, Færøerne og Island samt alle øvrige europæiske lande.

Ved angivelse af et udenlandsk mobilnummer er det vigtigt, at du anfører +00 efterfulgt af landekoden og dit mobilnummer, og at hele mobilnummeret (inkl. +00 og landekode) skrives ud i ét. Hvis det eksempelvis er en svensk mobiltelefon, skal du således anføre +0046 efterfulgt af dit mobilnummer – eks.: +00464048xxxx

Du kan med fordel vælge en anden browser end Explorer.

Indgiv klage digitalt

Fuldmagt

Man kan lade en anden tage sig af sin klagesag, dvs. blive repræsenteret af vedkommende. Medmindre det er en advokat som varetager din sag, skal nævnet modtage en skriftlig fuldmagt - også hvis det er ens ægtefælle. Du kan finde en fuldmagtsblanket her.